EU:s plattform

Europeiska kommissionens plattform för alternativ tvistlösning är nu tillgänglig för konsumenter och näringsidkare.

Klicka här för att komma till plattformen.

16 februari 2016