Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden finansierar nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Två statliga myndigheter har hand om arvsfondsärenden, Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen.
Sök stöd ur Arvsfonden
Ideella organisationer som arbetar för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning kan få pengar från Allmänna arvsfonden.
Avveckla dödsbo
Om det vid ett dödsfall inte finns någon annan arvinge än arvsfonden ska den som har hand om boet anmäla detta till Kammarkollegiet.
Arvsfonden kan avstå arv
Arvsfonden kan avstå från arv eller försäkringsbelopp även om den döde inte har skrivit något testamente. Här kan du få information om hur du söker.