Begravningsavgift och begravningsclearing

Läs mer

Begravningsavgift och begravningsclearing

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en avgift för begravningsverksamheten. Avgiften har inte någon direkt koppling till den egna begravningen.

Du betalar avgiften via skattsedeln. Beloppet baseras på din inkomst och kan vara olika stort beroende på var du är folkbokförd.

Kammarkollegiet bestämmer avgiftens storlek för alla som ska betala begravningsavgiften, förutom för dem som bor i Stockholm och Tranås kommuner. Där är det kommunerna som bestämmer avgiftens storlek.

I första hand har man rätt till gravplats med mera hos den huvudman där man är folkbokförd. Om man vill bli begravd hos en annan huvudman måste denna godkänna det.

Begravningsavgift

Begravningsavgift

De pengar som kommer in genom begravningsavgiften ska användas till att sköta begravningsverksamheten.

Begravningsclearing

Begravnings­clearing

Alla som är folkbokförda i Sverige har bland annat rätt till kremering och en gravplats i 25 år. Detta framgår av begravningslagen.
 

Tillsyn av begravnings-verksamhet

Tillsyn av begravnings-verksamhet

Här hittar du information om vem du ska kontakta om du har synpunkter på hur en huvudman sköter begravningsverksamheten.