Ersättning och skadestånd

Kammarkollegiet beslutar vem som har rätt till ersättning från staten i vissa ärenden.

Ärendena gäller brott mot vissa författningar, t.ex. miljöbalken, jordabalken, fastighetsbildningslagen, lagen om företagsinteckning och förordningen om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom. 

Lagfartskapning

Lagfartskapning

Många ärenden som Kammarkollegiet behandlar gäller lagfartskapningar. Här kan du hitta information och ansöka om ersättning för dina kostnader att få lagfarten undanröjd.