Riskhanteringsdagar

Riskhanteringsdagar

Målgruppen är statliga myndigheter och stiftelser med intresse för att se över och utveckla sin riskhantering.

Målsättningen är att "Kammarkollegiets riskhanteringsdagar" ska vara ett årligen återkommande tillfälle där du som deltagar får ta del av intressanta och stimulerande föreläsningar, studiebesök och praktiska fall.
För att kunna anpassa innehållet till det behov och intresse som finns tar vi gärna emot förslag på ämnen och programpunkter. 

Årets konferens är en heldag inriktad på mekaniskt skydd där du som deltagare genom teori och praktik kommer att lära dig mer inom området. Vad innebär en skyddsklass? Vad krävs för att uppfylla en skyddsklass? Vad är skillnaden mellan skyddsklasserna? Detta är exempel på några frågor som kommer att besvaras under dagen.
Välkommen att delta tillsammans med oss den 25 november 2015.

Se inbjudan till vänster.
Vid frågor, kontakta Rebecca Engberg via mejl rebecca.engberg (at) kammarkollegiet.se eller på telefon på 054 22 12 10.

06 oktober 2015