Försäkringar och riskhantering

Det statliga försäkringssystemet ska tillgodose statliga myndigheters behov av försäkringsskydd och stöd i riskhanteringsarbetet. 

Även stiftelser med statlig anknytning kan utnyttja det interna systemet för riskfinansiering och skadereglering.

Beställ individuell försäkring

Beställ individuell försäkring

Här kan du via vår e-tjänst teckna individuella försäkringar. Besök sidan för att se vilka försäkringstyper du kan beställa.

Beställ samlingsförsäkring och intyg

Beställ samlingsförsäkring och intyg

Här hittar du information om hur du beställer samlingsförsäkring och försäkringsintyg.

Studentförsäkringar

Student­försäkringar

Kammarkollegiet erbjuder olika försäkringar som gäller för studenter i Sverige, vid utlandsstudier och inresande studenter. Utförlig information och blanketter hittar du på respektive sida.

Blanketter för skadeanmälan

Blanketter för skadeanmälan

Här kan du se och ladda ner våra skadeanmälningsblanketter. 

Resor och utlandsarbete

Resor och utlandsarbete

Kammarkollegiet erbjuder olika försäkringar som gäller vid resor och utlandsstationering. Utförlig information och blanketter hittar du på respektive sida.

Personförsäkringar

Personförsäkringar

Kammarkollegiet erbjuder flera olika personförsäkringar. Utförlig information och blanketter hittar du på respektive sida.

 

Sakförsäkringarinkl. motorfordon

Sakförsäkringar­inkl. motorfordon

Kammarkollegiet tillhandahåller fordons- och verksamhetsrelaterade försäkringar för statliga myndigheter.

Riskhantering

Riskhantering

Riskhantering är det övergripande arbetet med att hantera de risker och möjliga skador som en myndighet kan vålla eller drabbas av.

ReseappFörsäkrad på resan

Reseapp­Försäkrad på resan

Kammarkollegiets nya app för dig som ska resa.

Falck Global Assistance

Falck Global Assistance

Kammarkollegiets assistansföretag i världen.

Om Försäkringsavdelningen

Om Försäkrings­avdelningen

Försäkringsverksamheten erbjuder försäkringsskydd för staten och lämnar biträde åt statliga myndigheter och stiftelser i riskhanteringsfrågor.