För avgiftsbetalande studenter

För avgiftsbetalande studenter

Denna försäkringsprodukt tillgodoser behovet av försäkringsskydd för så kallade tredjelandstudenter som läser en grundutbildning eller en avancerad utbildning och som betalar en avgift för sin högskoleutbildning i Sverige med start från och med höstterminen 2011. Många av dessa studenter har inte möjlighet att själva teckna en egen försäkring under sin vistelse i Sverige.

Vad ingår?

FAS innehåller olycksfallsskydd, skydd för sjukdom, tandvård, hemtransport,  ansvarsskydd och rättsskydd. FAS+ innehåller även ett egendomsskydd. Försäkringarna gäller dygnet runt i Schengenområdet med undantag för Egendomsskyddet i FAS+ som endast gäller i Sverige.

Samlingsförsäkring

Försäkringen tecknas som en samlingsförsäkring för respektive högskola och gäller samtliga utländska avgiftsbetalande studenter vid skolan.

Försäkringsbevis

Kammarkollegiet tillhandahåller ej försäkringskort, men ett försäkringsbevis kan beställas genom att högskolan skickar en beställning till Kammarkollegiet.

Skadeanmälan

Skadeanmälan finns för nerladdning här på sidan. Den finns både på svenska och engelska. När en skadeanmälan fylls i av den skadelidande, ska även högskolan bestyrka skadeanmälan innan den skickas till Kammarkollegiet.

10 november 2015