Student UT - för dig som ska studera utomlands

Student UT - för dig som ska studera utomlands

English version

 

 

Om du ska studera eller praktisera utomlands är du försäkrad dygnet runt. Försäkringen innehåller personskadeskydd och reseförsäkringsskydd. Försäkringen är gratis för dig som student.

Samlingsförsäkring

Student UT-försäkringen tecknas av respektive högskola. Alla studenter omfattas av försäkringen om de studerar eller praktiserar på skolor, företag eller andra inrättningar utomlands som högskolan har avtal med. Försäkringsskyddet gäller även när du reser till och från studielandet. Personskadeskyddet motsvarar skyddet i den generella studentförsäkringen i Sverige. Försäkringen gäller dygnet runt.

Enskild försäkring

För studenter som inte omfattas av samlingsförsäkringen kan högskolan teckna enskilda försäkringar.

Ansök om ersättning

Om du råkat ut för en skada och omfattas av olycksfallsförsäkringen för studenter ska du fylla i vår skadeanmälningsblankett. Blanketten ska skrivas under av dig och din skola och skickas per post till Kammarkollegiet. Vi gör sedan en bedömning utifrån din ansökan vad du får i ersättning. Blankett och fullständiga försäkringsvillkor hittar du under "Dokument och Blanketter".

Självrisk

Självrisken är alltid 1 500 kr i "Egendomsskyddet".

07 december 2016