Försäkringar och riskhantering

Det statliga försäkringssystemet ska tillgodose statliga myndigheters behov av försäkringsskydd och stöd i riskhanteringsarbetet. 

Även stiftelser med statlig anknytning kan utnyttja det interna systemet för riskfinansiering och skadereglering.

Blanketter för skadeanmälan

Blanketter för skadeanmälan

Här kan du se och ladda ner våra skadeanmälningsblanketter. 

Student, doktorand och elev

Student, doktorand och elev

Kammarkollegiet ansvarar för försäkringar som riktar sig till till studenter (i Sverige, vid utlandsstudier och inresande studenter), försäkringar för doktorander och en försäkring för elever på yrkesprogram på gymnasieskolan, 

Resor och utlandsarbete

Resor och utlandsarbete

Kammarkollegiet erbjuder olika försäkringar som gäller vid resor och utlandsstationering. Utförlig information och blanketter hittar du på respektive sida.

Personförsäkringar

Personförsäkringar

Kammarkollegiet erbjuder flera olika personförsäkringar. Utförlig information och blanketter hittar du på respektive sida.

 

Sakförsäkringarinkl. motorfordon

Sakförsäkringar­inkl. motorfordon

Kammarkollegiet tillhandahåller fordons- och verksamhetsrelaterade försäkringar för statliga myndigheter.

Riskhantering

Riskhantering

Riskhantering är det övergripande arbetet med att hantera de risker och möjliga skador som en myndighet kan vålla eller drabbas av.

ReseappFörsäkrad på resan

Reseapp­Försäkrad på resan

Kammarkollegiets nya app för dig som ska resa.

Falck Global Assistance

Falck Global Assistance

Om du är i behov av internationell assistans kontakta Falck Global Assistance.