Skadeanmälningsblanketter

Här är Kammarkollegiets skadeanmälningsblanketter samlade.

Dokument och blanketter

Dokument och blanketter
NamnKAM-nrÖppna
Skadeanmälningsblankett student IN och UT.pdfKAM21001
Skadeanmälningsblankett statens grupp och individförsäkring .pdfKAM21002
Skadeanmälningblankett FAS och FAS plus .pdfKAM21003
Ansökan om ersättning. Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier.pdfKAM21005
Personskadeförsäkring för studenter .pdfKAM22003
Ansvarsskada YH-studerande.pdfKAM 21008
Inventarieförteckning vid flytt .pdfKAM22014
YH och KY skadeanmälan.pdf
Statens tjänstereseförsäkring .pdfKAM22007
Skadeanmälan för ersättning vid personskada arbetsmarknadspolitiska åtgärder.pdfKAM22016
Skadeanmälningsblankett personer som har skydd via Försäkringskassan .pdfKAM22018
Skadanmälan URA.pdfKAM22009
Kompletterande egendomsförsäkring .pdfKAM22010
Ersättning vid personskada Kriminalvården, Polismyndigheten och SIS.pdfKAM22019
Motorfordon, personskada i trafik.pdfKAM22020
Skadeanmälningsblankett Ersättning vid personskada för rekryter, frivilliga inom Försvarsmakten och räddningstjänst.pdfKAM22021
Skadeanmälningsblankett grundläggande militärutbildning.pdfKAM22021
Skadeanmälan för elev i viss gymnasieutbildning .pdfKAM22022
Skadeanmälningsblankett särskilt personskadeskydd (SPS).pdfKAM22023
Glasskada.pdfKAM22024
Stöldskada Motorfordon.pdfKAM22025
Verksamhetsrelaterade försäkringar - Ansvarsskada.pdfKAM 22027
Verksamhetsrelaterade försäkringar - Egendomsskada.pdfKAM 22026
Ansökan om ersättning för UVA och UVA Plus.pdfKAM22012
Skadeförteckning - försäkring vid flytt .pdfKAM22013
06 april 2017