Grupp och individförsäkring

Grupp och individförsäkring

Grupp- och individförsäkringen kallas även för GIF. Det är en försäkring som en myndighet kan teckna för utländska personer eller grupper som har anknytning till myndigheten och som saknar ett tillfredsställande försäkringsskydd.

Det gäller exempelvis utländska besökare, kursdeltagare, gästforskare, gästföreläsare och medföljande anhöriga till sådana personer.

Vad ingår?

Försäkringen innehåller olycksfallsskydd, skydd för sjukdom, tandvård och hemtransport, egendomsskydd, ansvarsskydd och rättsskydd.

Grupp- och individförsäkringen gäller i hela Schengenområdet.

Enskilda och grupper

GIF kan antingen tecknas som en samlingsförsäkring för en speciell personkategori, exempelvis utländska gästforskare eller som en enskild försäkring för en namngiven person.

Sida-utbildningar

Personer som deltar i Sidas ITP-kurser försäkras via ett särskilt avtal. Den som arrangerar en sådan utbildning ska skicka en deltagarförteckning till Kammarkollegiet och hänvisa till Sida-avtalet.

08 mars 2017