Personskadeförsäkring

Kammarkollegiet har i uppdrag att tillhandahålla personskadeskydd för myndigheters verksamheter såsom arbetsmarknadsåtgärder, grundläggande militär utbildning och frivilligtjänst samt skydd via försäkringskassan. 

18 april 2017