Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkringen gäller vid alla inrikes- och utrikesresor som anställda och uppdragstagare gör för en myndighets räkning. Försäkringen gäller under hela tjänsteresan och motsvarar ett vanligt reseförsäkringsskydd.

Samlingsförsäkring

Tjänstereseförsäkringen är en samlingsförsäkring vilket innebär att alla anställda på myndigheten har ett försäkringsskydd. Vissa personkategorier omfattas inte av försäkringen, till exempel studenter, värnpliktiga och vissa konsulter. För dessa grupper kan myndigheten teckna andra försäkringar så som Reseförsäkring eller Student UT.

17 mars 2017