Student, doktorand och elev

Studenter på universitet och högskola

Statens försäkringar gäller för studenter vid universitet och högskola i Sverige, för studenter vid utlandsstudier och för inresande utbytesstudenter.

Stipendiefinanserade doktorander

Stipendiefinansierade doktorander, som är antagna vid ett svenskt statligt universitet eller en högskola, täcks av en försäkring när doktorandens stipendier upphör på grund av sjukdom eller föräldraledighet. 

Elever på gymnasiets yrkesprogram / APL

Kammarkollegiet ansvarar för en försäkring som vänder sig till elever på gymnasieskolans yrkesprogram (arbetsplatsförlagt lärande, APL), med minst 15 veckors praktik per läsår. Försäkringen gäller skador som uppkommer under praktiken. 

07 april 2017