Avgiftsbetalande studenter

Den här försäkringen riktar sig till så kallade tredjelandstudenter som studerar på gundutbildningsnivå eller avancerad nivå och som betalar en avgift för sin högskoleutbildning i Sverige (med start från och med höstterminen 2011). Många av de här studenterna har inte möjlighet att själv teckna en egen försäkring under vistelsen i Sverige.

Skadeanmälningsblankett

Skadeanmälan för avgiftsbetalande studenter (FAS) och avgiftsbetalande studenter med egendomsskydd (FAS+)

När skadeanmälan fylls i av den skadelidande, ska även högskolan bestyrka skadeanmälan innan den skickas till Kammarkollegiet.

Vad ingår?

FAS innehåller olycksfallsskydd, skydd för sjukdom, tandvård, hemtransport,  ansvarsskydd och rättsskydd. FAS+ innehåller även ett egendomsskydd. Försäkringarna gäller dygnet runt i Schengenområdet med undantag för Egendomsskyddet i FAS+ som endast gäller i Sverige.

Samlingsförsäkring och intyg

Försäkringen tecknas som en samlingsförsäkring för respektive högskola och gäller samtliga utländska avgiftsbetalande studenter vid skolan.

Beställ samlingsförsäkring

Beställ intyg

Försäkringsbevis

Kammarkollegiet tillhandahåller ej försäkringskort, men ett försäkringsbevis kan beställas genom att högskolan skickar en beställning till Kammarkollegiet.

Försäkringsvillkor

Villkor för försäkring för avgiftsbetalande studenter (FAS) 1 januari 2015-

Villkor för försäkring för avgiftsbetalande studenter inklusive egendomsskydd (FAS+) 1 januari 2015-

Dokument och blanketter

Dokument och blanketter
NamnKAM-nrÖppna
Försäkringsvillkor FAS 2011-2014.pdf
Försäkringsvillkor FAS+ 2011-2014.pdf
07 april 2017