KY- och YH-studerande

Det finns tre försäkringar för YH-studerande: Personskadeförsäkring, ansvarsförsäkring och Student UT-försäkring.

Personskadeförsäkring

Denna försäkring ger YH-studerande ett personskadeskydd som motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Den gäller i Sverige och omfattar olycksfall under skoltid och under färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas.

I vissa speciella fall omfattar försäkringen även sjukdom som man får via smitta. Ett exempel är om studenten smittas av något ämne i samband med studier i ett laboratorium.

Försäkringen tecknas och betalas av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Villkor personskadeförsäkring KY- och YH-studerande 2010

Ansvarsförsäkring för YH-studerande

Denna försäkring gäller under utbildningsmomentet lärande i arbete, LIA, i Sverige. Försäkringen omfattar skada som en YH-studerande tillfogar en icke-statlig arbetsgivare eller företagare där utbildningen bedrivs. Den omfattar även skadestånd som arbetsgivaren eller företagaren får betala enligt skadeståndslagen om en KY- eller YH-studerande vållar en skada.

Försäkringen tecknas och betalas av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Villkor ansvarsförsäkring för KY- och YH-studerande 2011

Student UT för YH-studerande

Student UT-försäkringen är statens försäkring för svenska studenter som studerar eller praktiserar utomlands. Försäkringen innehåller personskadeskydd och reseförsäkringsskydd.

Student-UT är en samlingsförsäkring som tecknas av Myndigheten för yrkeshögskolan. Det innebär att alla studenter omfattas av försäkringen om de studerar eller praktiserar på skolor, företag eller andra inrättningar utomlands som utbildningssanordnaren har avtal med. Försäkringsskyddet gäller även när studenten reser till och från studielandet.

Personskadeskyddet motsvarar skyddet i den generella YH-studentförsäkringen i Sverige. Försäkringen gäller dygnet runt.

Försäkringsvillkor Student UT 2015- 

Försäkringsvillkor Student UT 2011-2014

Behov av internationell assistans

Studenter som är i behov av internationell assistans ska kontakta Falck Global Assistance

23 mars 2017