Utresande studenter

Om du ska studera eller praktisera utomlands via ett svenskt lärosäte är du försäkrad dygnet runt med Student UT-försäkringen. Försäkringen Student UT innehåller personskadeskydd och reseförsäkringsskydd och är gratis för dig som student.

Skadeanmälningsblankett

Skadeanmälan för utbytesstudenter och utresande studenter (student IN och student UT)

Om du råkat ut för en skada och omfattas av olycksfallsförsäkringen för studenter ska du fylla i vår skadeanmälningsblankett. Blanketten ska skrivas under av dig och din skola i Sverige och skickas per post till Kammarkollegiet. Vi gör sedan en bedömning utifrån din ansökan vad du får i ersättning. 

Samlingsförsäkring

Student UT-försäkringen tecknas av respektive högskola. Alla studenter omfattas av försäkringen om de studerar eller praktiserar på skolor, företag eller andra inrättningar utomlands som högskolan har avtal med. Försäkringsskyddet gäller även när du reser till och från studielandet. Personskadeskyddet motsvarar skyddet i den generella studentförsäkringen i Sverige. Försäkringen gäller dygnet runt.

Beställ samlingsförsäkring

Enskild försäkring och intyg

För studenter som inte omfattas av samlingsförsäkringen kan högskolan teckna enskilda försäkringar.

Beställ enskild försäkring

Beställ intyg

Behov av internationell assistans

Om du är i behov av internationell assistans kontakta:
Falck Global Assistance

Självrisk

Självrisken är alltid 1 500 kr i "egendomsskyddet".

Försäkringsvillkor

Villkor för försäkringen Student UT 1 januari 2015- 

Villkor för försäkringen Student UT 1 januari 2011-31 december 2014

16 maj 2017