Tjänsteresor och utlandsarbete

Kammarkollegiet ansvarar för olika försäkringar som gäller vid resor och utlandsstationering. 

Appen Försäkrad på resan

Kammarkollegiets app Försäkrad på resan innehåller bland annat nödnummer inom EU, vad man ska göra vid akut sjukdom eller olycksfall i samband med studier utomlands eller utlandsstationering.  

Försäkrad på resan

11 maj 2017