Försäkringar och riskhantering

Det statliga försäkringssystemet ska tillgodose statliga myndigheters behov av försäkringsskydd och stöd i riskhanteringsarbetet.

Även stiftelser med statlig anknytning kan utnyttja det interna systemet för riskfinansiering och skadereglering.

Personförsäkringar
Kammarkollegiet erbjuder flera olika personförsäkringar för anställda inom den statliga sektorn.
Studentförsäkringar
Som student vid svenskt universitet eller högskola är du försäkrad. Försäkringen gäller under skoltid eller till och från skolan. Som utbytesstudent är du försäkrad dygnet runt.
Sakförsäkringar
Kammarkollegiet tillhandahåller fordons- och verksamhetsrelaterade försäkringar för statliga myndigheter.
Riskhantering i staten
Kammarkollegiet erbjuder myndigheter stöd och utbildning i arbetet med att identifiera och värdera risker samt vidta lämpliga åtgärder.