Verksamhetsrelaterade försäkringar

Kammarkollegiet erbjuder olika försäkringar som skyddar myndighetens verksamhet.
Verksamhet
Verksamhetsförsäkringen kan beskrivas som en företagsförsäkring för statliga myndigheter och består av tre delar: egendomsförsäkring, följdskadeförsäkring och ansvarsförsäkring.
Konsultansvar
Konsultansvarsförsäkringen omfattar skadeståndsansvaret när myndigheten utför konsulttjänster.
KY och YH ansvar
KY- och YH- ansvarsförsäkringen omfattar skador som en KY- eller YH-studerande orsakar en icke-statlig arbetsgivare.
Transportansvar
Transportansvarsförsäkringen omfattar skadeståndsansvaret i myndighetens vägtransport- och lagringsverksamhet.
Skepp
Skeppsförsäkringen innehåller en egendoms- och en ansvarsförsäkring för myndighetens fartyg. Det finns även en tilläggsförsäkring för maskinskada.
Luftfartyg
Luftfartygsförsäkringen innehåller en egendomsförsäkring och en ansvarsförsäkring myndighetens flyg.