Skepp

Skepp

Skeppsförsäkringen innehåller en egendoms- och en ansvarsförsäkring för myndighetens fartyg. Det finns även en tilläggsförsäkring för maskinskada