Vill betala

Vill betala

Kammarkollegiets inkassoverksamhet bedrivs på uppdrag av statliga myndigheter.

Om du har fått ett kravbrev innebär det att vi bevakar att du betalar din skuld till myndigheten. Vi kan hjälpa dig att lägga upp en avbetalningsplan.

Att betala till oss

Betalning inom landet ska ske till vårt bankgiro 5052-5757
Ange alltid ocr-nummer (betalningsreferens) som framgår av brev vi sänt till dig.

Vid betalning från utlandet är
IBAN: SE36 1200 0000 0128 1010 7793
SWIFT/BIC: DABASESX

I kravbrevet som du har fått finns det inloggningsuppgifter till vår e-tjänst. Där kan du dygnet runt:

  • se ditt ärende,
  • lämna uppgifter om din postadress, mobil, telefon och e-postadress,
  • lämna meddelanden,
  • föreslå avbetalningsplan.
08 mars 2017