Vårens Avropadag

Välkommen att anmäla dig till vårens Avropadag som vänder sig till myndigheter som avropar Kammarkollegiets ramavtal.

Extrainsatt auktorisationsprov för tolkar den 18 maj 2017

Den 18 maj 2017 ordnar Kammarkollegiet ett extrainsatt auktorisationsprov för tolkar.

Auktorisationsprov för översättare hösten 2017

Den 20 september 2017 ordnar Kammarkollegiet auktorisationsprov för översättare.

Specialistprov för sjukvårdstolkar hösten 2017

Den 20 september ordnar Kammarkollegiet prov för speciell kompetens som sjukvårdstolk.

Auktorisationsprov för tolkar hösten 2017

Den 21 september ordnar Kammarkollegiet auktorisationsprov för tolkar.