Avrop för nybörjare

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet bjuder in till ett introduktionstillfälle för avropare som är nybörjare. Seminariet vänder sig till myndigheter, kommuner och landsting.
 

Program

09.30-11.15
Presentation av Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Upphandlingsdirektiven och LOU
Reglerna för avrop från ramavtalsformer:
  • avropsberättigade
  • avropsordning - rangordning, förnyad konkurrens, kombo
  • behovsanalys och kravställning
  • tilldelningsbeslut och avtalsspärr
11.15-11.30
Kaffe
 
11.30-12.15
Avrop i praktiken - genomgång med utgångspunkt i ett statligt ramavtal (meddelas senare)
 
12.15-12.45
Lunchsmörgås
 
12.45-13.30
Avrop i praktiken - genomgång med utgångspunkt i ett statligt ramavtal (meddelas senare)
Genomgång av avropa.se
Summering av dagen
 

Anmälan

Det finns inga platser kvar till detta seminarium. 
Seminariet är kostnadsfritt. Vid eventuell avbokning vänligen mejla
info@avropa.se.
 

Välkommen!

05 maj 2017