Extrainsatt auktorisationsprov för tolkar den 18 maj 2017

Provet ordnas i följande språk:

  • arabiska
  • dari
  • persiska
  • somaliska
  • tigrinska

Tid och plats

Den skriftliga delen av auktorisationsprovet ordnas torsdagen den 18 maj 2017 i Stockholm. Skrivtiden är en timme per delprov. Mer information om tid och plats kommer att meddelas senare.

Om du godkänns i det skriftliga provet får du göra ett muntligt prov i Stockholm vid ett senare tillfälle.

Ansök

Sista ansökningsdag är den 31 januari 2017. Läs detta innan du ansöker.

18 maj 2017