Vårens Avropadag

Välkommen att anmäla dig till vårens Avropadag som vänder sig till myndigheter som avropar från Kammarkollegiets ramavtal.

Avrop för nybörjare

Välkommen till ett seminarium om hur du avropar från de statliga ramavtalen.

Seminarium om nya it-ramavtal och pågående upphandlingar

Seminariet vänder sig till dig som arbetar på en avropande myndighet och som vill veta mer om våra nya it-ramavtal och pågående upphandlingar.

Extrainsatt auktorisationsprov för tolkar den 18 maj 2017

Den 18 maj 2017 ordnar Kammarkollegiet ett extrainsatt auktorisationsprov för tolkar.

Frukostseminarium om ändringar i avropade kontrakt

När har en myndighet möjlighet att ändra i ett avropat kontrakt? Denna fråga tas upp på frukostseminariet som vänder sig till avropande myndigheter.