Kapitalförvaltning

Kammarkollegiet erbjuder kvalificerad och oberoende kapitalförvaltning till små och stora kunder. Vi har ett stort utbud av produkter och förvaltar aktier och räntebärande värdepapper på samtliga kapitalmarknader i världen. Vår målgrupp är stiftelser och fonder med statlig eller kyrklig anknytning.

Förvaltningen bedrivs antingen i diskretionär form eller samförvaltas i konsortier. Konsortier fungerar som vanliga fonder med andelar och NAV. Tjänsterna delas in i nedanstående områden.

Logga in på Mina sidor

Ansvarsfulla placeringar

Ansvarsfulla placeringar

Kammarkollegiet var en av de första i Sverige som började arbeta med etik inom kapitalförvaltning. Vi har idag integrerat detta i vår förvaltningsprocess. Läs mer om vår policy för ansvarsfulla investeringar här. 

Våra tjänster

Våra tjänster

Vi erbjuder tjänster inom allokering, aktie- och ränteförvaltning, avkastnings- och riskrapportering, ekonomiadministration och värdepappersadministration.  

Kundsidor

Kundsidor

Här samlas all information för dig som kund. Ta del av dokument och formulär eller logga in på Mina sidor där du kan göra köp och försäljning av andelar i konsortier samt hämta rapporter.

Om Kapital-förvaltningen

Om Kapital-förvaltningen

Läs om vår organisation, policy för ansvarsfulla placeringar, ekonomiska rapporter, marknadskommentarer mm.  

Nyheter

Kapitalförvaltningens nyhetsbrev november 2016

Så här långt har de finansiella marknaderna reagerat mindre än väntat med tanke på utgången i det amerikanska presidentvalet. 

Kapitalförvaltningens nyhetsbrev november 2016

Kommentar på valutgången

Kapitalförvaltningen kommenterar det amerikanska valresultatet. Trumps finans- och utrikeshandelspolitik avgör framtida "finanspriser". 

Kommentar på valutgången

Kvartalsrapport Q3 2016

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport för Q3 finns nu publicerad. Här kan du ladda ner rapporten.

Kvartalsrapport Q3 2016

Kapitalförvaltningens E-tjänst på mässa

Digitalisering står i fokus på ESV-dagen den 11 oktober. Kammarkollegiet kapitlaförvaltning deltar som utställare. 

Kapitalförvaltningens E-tjänst på mässa