Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 2016

Läs mer

Kammarkollegiet Kapitalförvaltning

Kammarkollegiet erbjuder kvalificerad och oberoende kapitalförvaltning till små och stora kunder. Vi har ett stort utbud av produkter och förvaltar aktier och räntebärande värdepapper på samtliga kapitalmarknader i världen. Vår målgrupp är stiftelser och fonder med statlig eller kyrklig anknytning.

Förvaltningen bedrivs antingen i diskretionär form eller samförvaltas i konsortier. Konsortier fungerar som vanliga fonder med andelar och NAV. Tjänsterna delas in i nedanstående områden.

 

Logga in på Mina sidor

Kvartalsrapporter, verksamhetsberättelser och övrig information

Kvartalsrapporter, verksamhetsberättelser och övrig information

Här kan du hitta våra kvartalsrapporter, verksamhetsberättelser, information om stiftelser och utdelning. 

Om Kapitalförvaltningen

Om Kapital­förvaltningen

Läs mer om organisationen eller ladda ner rapporter.

Aktieförvaltning

Aktie­förvaltning

Vår aktieförvaltning arbetar egna fondlösningar, andras produkter och diskretionär förvaltning. 

Ränteförvaltning

Ränte­förvaltning

Ränteförvaltningen bygger på långsiktig fundamentalanalys med aktiv förvaltning i främst obligationer. 

Allokering

Allokering

I vår allokeringstjänst hanterar vi fördelningen av tillgångsslag, vilket är grunden för framgångsrik kapitalförvaltning.

Ekonomiadministration

Ekonomi­administration

Vi utför ekonomiadministrativa tjänster åt cirka 400 stiftelser och fonder med statlig eller kyrklig anknytning.
 

Operations

Operations

Operations administrerar värdepappersaffärer och genomför resultatanalyser av gjorda affärer.

Avkastning- och riskrapportering

Avkastning- och risk­rapportering

Avkastning- och riskrapportering utvecklar kontinuerligt nya tjänster inom avdelningen.

Blanketter konsortier

Blanketter konsortier

Blanketter för köp och försäljning av Kammarkollegiets konsortier samt information till andelsägare.

Filmer om Kapitalförvaltning

Filmer om Kapital­förvaltning

Se våra filmer som beskriver vår verksamhet.

Nyheter

Kammarkollegiets GIVA ger stiftelser 4,5 procent avkastning

Kammarkollegiet lanserar vid årsskiftet ett nytt placeringsalternativ för stiftelser med en direktavkastning på minst 4,5 procent årligen.

Kammarkollegiets GIVA ger stiftelser 4,5 procent avkastning