Våra ramavtal

På www.avropa.se finner du information om våra ramavtal.

På Statens inköpscentrals webbplats finns också vägledning om hur du som myndighet genomför ett avrop, respektive hur du blir ramavtalsleverantör.  Vidare ger vi dig information om planerade och pågående upphandlingar, samt datum för kommande seminarier om våra ramavtal.

Avropa.se
Statens inköpscentrals ramavtal finns på www.avropa.se.