Våra ramavtal

På www.avropa.se hittar du våra samtliga ramavtal. Där finns också vägledningar om hur du genomför ett avrop och information om planerade och pågående upphandlingar.
Avropa.se
På www.avropa.se hittar du samtliga våra ramavtal.