Kapitalförvaltning

Kammarkollegiet erbjuder kvalificerad och oberoende kapitalförvaltning till små och stora kunder. Vi har ett stort utbud av produkter och förvaltar aktier och räntebärande värdepapper på samtliga kapitalmarknader i världen.

Förvaltningen bedrivs antingen i diskretionär form eller samförvaltas i konsortier. Konsortier fungerar som vanliga fonder med andelar och NAV. Tjänsterna delas in i nedanstående områden.

Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q4 2014
Kammarkollegiets kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2014.
Aktieförvaltning
Vår aktieförvaltning arbetar egna fondlösningar, andras produkter och diskretionär förvaltning.
Ränteförvaltning
Ränteförvaltningen bygger på långsiktig fundamentalanalys med aktiv förvaltning i främst obligationer.
Allokering
I vår allokeringstjänst hanterar vi fördelningen av tillgångsslag, vilket är grunden för framgångsrik kapitalförvaltning.
Värdepappersadministration
Värdepappersadministration administrerar värdepappersaffärer och genomför resultatanalyser av gjorda affärer.
Avkastning- och riskrapportering
Avkastning- och riskrapportering utvecklar kontinuerligt nya tjänster inom avdelningen.
Ekonomiadministration
Vi utför ekonomiadministrativa tjänster åt cirka 400 stiftelser och fonder med statlig eller kyrklig anknytning.