Inkasso - vill betala

Kammarkollegiets inkassoverksamhet bedrivs på uppdrag av statliga myndigheter.

Om du har fått ett kravbrev innebär det att vi bevakar att du betalar din skuld till myndigheten. Vi kan hjälpa dig att lägga upp en avbetalningsplan.

Att betala till oss

Betalning inom landet ska ske till vårt bankgiro 5052-5757
Ange alltid ocr-nummer (betalningsreferens) som framgår av brev vi sänt till dig.

Vid betalning från utlandet är
IBAN:               SE36 1200 0000 0128 1010 7793
SWIFT/BIC:  DABASESX
 

Om inkassos e-tjänst
I kravbrevet som du har fått finns inloggningsuppgifter till vår e-tjänst. Där finns information om din skuld, sista betalningsdag, ocr (betalningsreferens) mm.
Frågor och svar
Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna som kommer in till oss från den som vill betala.