Statens överklagandenämnd

Statens överklagandenämnd är en myndighet som prövar överklaganden av statliga myndigheters anställningsbeslut.

Nämnden prövar också vissa beslut om militär utbildning inom Försvarsmakten och utbildning i skydd mot olyckor. Nämndens beslut kan inte överklagas.

För klagande
Här kan du läsa mer om hur du överklagar ett beslut.
För myndigheten
Handlingar som bör skickas in till statens överklagandenämnd.