Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

HSAN är en statlig, domstolsliknande myndighet som prövar så kallade behörighetsfrågor avseende legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, det vill säga:

•    Prövotid
•    Återkallelse av legitimation eller annan behörighet att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården
•    Indragning eller begränsning av förskrivningsrätt
•    Ny legitimation eller annan behörighet

Frågorna prövas på anmälan av Inspektionen för vård och omsorg eller på ansökan av den yrkesutövare som saken gäller. Även Riksdagens ombudsmän (JO) och Justitiekanslern har rätt att göra anmälan. HSAN:s beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm.