Statsbidrag

Regeringen och Regeringskansliet kan besluta om bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer m.fl.

Ansökan om bidrag ska skickas till Regeringskansliet.

Vad gör Kammarkollegiet?

Kammarkollegiet handlägger ansökningar om bidrag, återrapportering av hur verksamheten bedrivits och hur beviljade medel använts. Vi betalar också ut beviljade bidrag, oftast efter rekvisition. Betala tillbaka bidrag till oss på bankgiro 5052-5781. Ange alltid diarienumret i regeringens beslut vid rekvisition och återbetalning.

Läs mer

Läs mer om hur man ansöker om bidrag på Regeringskansliets webbplats. Där finns också blanketter för ansökan, rekvisition och redovisning.

Statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare

Regeringen har infört bestämmelser om statsbidrag för utbildning på forskarnivå genom förordningen (2009:1036) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare. Kammarkollegiet administrerar och beslutar om bidraget.