Samtjänst vid medborgarkontor

Statliga myndigheter, kommuner och landsting kan träffa avtal om samtjänst vid medborgarkontor.

Samtjänst innebär att statliga myndigheter, kommuner och landsting lämnar upplysningar och råd för varandras räkning till enskilda. De kan även handlägga vissa ärenden, t.ex. bostadstillägg och identitetskort.

Kammarkollegiet följer upp och ger råd

Kammarkollegiet följer upp verksamheten och ger råd om hur den kan bedrivas. Reglerna finns i lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor och tillhörande förordning