Resor och utlandsarbete

Kammarkollegiet erbjuder olika försäkringar som gäller vid resor och utlandsstationering. Utförlig information och blanketter hittar du på respektive sida.
Tjänsteresor
Tjänstereseförsäkringen gäller vid alla inrikes- och utrikesresor som anställda och uppdragstagare gör för en myndighets räkning.
URA
Försäkring för utlandsstationerad personal som innehåller personskadeskydd och skydd motsvarande reseförsäkring.
UVA
Försäkring för utlandsstationerad personal som bland annat innehåller personskadeskydd och skydd för kostnader vid akut sjukvård.
UVA Plus
Försäkring för utlandsstationerad personal som innehåller skydd för kostnader vid planerad sjukvård.
Resor
Reseförsäkringen är en försäkring som används vid resor som inte omfattas av myndigheternas tjänstereseförsäkring.
Flyttgods
Flyttgodsförsäkringen gäller möbler och annan egendom som transporteras i samband med utlandsstationering.