Begravningsavgift och begravnings-clearing

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en avgift för begravningsverksamheten. Avgiften har inte någon direkt koppling till den egna begravningen.

Du betalar avgiften via skattsedeln. Beloppet baseras på din inkomst och kan vara olika stort beroende på var du är folkbokförd.

Kammarkollegiet bestämmer avgiftens storlek för alla som ska betala begravningsavgiften, förutom för dem som bor i Stockholm och Tranås kommuner. Där är det kommunerna som bestämmer avgiftens storlek.

I första hand har man rätt till gravplats med mera hos den huvudman där man är folkbokförd. Om man vill bli begravd hos en annan huvudman måste denna godkänna det. Här kan du läsa mer om begravningsclearingen.

 

Begravningsavgift
Här reder vi ut vad de pengar som kommer in genom begravningsavgiften används till.
Begravningsclearing
Rätten till gravplats med mera gäller i första hand på den plats där man varit folkbokförd.