Sök stöd ur arvsfonden

Ideella organisationer som arbetar för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning kan få pengar från Allmänna arvsfonden. Det finns två sorters stöd, projektstöd och lokalstöd.

Verksamheter som får stöd ska vara nyskapande och utvecklande och ligga utanför organisationens vanliga verksamhet. Målgruppen ska vara med i planeringen och utförandet av projektet. Även offentliga huvudmän, till exempel kommuner, kan få projektstöd, om de samarbetar nära med en ideell förening i projektet. Ett projekt kan få stöd från Arvsfonden under högst tre år.