Rikets regalier

Kammarkollegiet har till uppgift att förvara och vårda rikets regalier och dyrbarheter. Föremålen förvaras sedan 1970 i Skattkammaren på Stockholms slott.

Rikets regalier är statlig egendom och består av rikssvärden, kungakronan, spiran, äpplet och nyckeln. Utställningen i Skattkammaren är öppen för allmänheten.

Fyra nyckelbevarare

Kammarkollegiets särskilda ansvar innebär bland annat att utse fyra så kallade nyckelbevarare. För att kunna öppna en monter i Skattkammaren måste samtliga nyckelbevarare vara närvarande för att låsa upp de fyra låsen.

Kammarkollegiet kan ge tillstånd till att föremål tas ur skattkammaren för att användas vid exempelvis en kunglig ceremoni. Om föremål ska lånas ut för andra ändamål, och förvaras på en annan plats, krävs regeringens medgivande.

Kunglig värdighet

I samband med till exempel trontillträden och kyrkliga ceremonier inom kungahuset, som vigslar, begravningar och dop, placeras regalierna på hyenden på speciella regaliebord för att markera kunglig värdighet och aktens betydelse.