Registrera trossamfund

Trossamfund kan ansöka om registrering hos Kammarkollegiet. Registreringen skyddar namnet och kan göra det möjligt att få hjälp av staten att beräkna och ta in medlemsavgifter.

Krav för registrering

För att bli registrerat hos Kammarkollegiet måste trossamfundet ha

  • ett ändamål som går ut på att ha en gemenskap för religiös verksamhet där det ingår att ordna gudstjänst eller sammankomster för gemensam bön och meditation eller motsvarande
  • stadgar där ändamålet framgår och som innehåller bestämmelser om hur beslut fattas
  • en styrelse eller motsvarande organ
  • ett namn som särskiljer samfundets verksamhet från andras och inte strider mot goda seder eller allmän ordning.

Registreringen omfattar trossamfundets namn, adress, stadgar och uppgifter om kontaktperson. Om samfundet var en ideell förening före registreringen övergår den till att vara ett registrerat trossamfund. I samband med registreringen får trossamfundet ett nytt organisationsnummer.

Svenska kyrkan är redan registrerad

Svenska kyrkan är redan ett registrerat trossamfund genom lagen om trossamfund. Men Svenska kyrkan ska ändå informera oss om

  • stadgar
  • indelning i församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift
  • kontaktperson som är behörig att företräda Svenska kyrkan i frågor om registrering.

Församlingar och andra delar av ett trossamfund kan också registreras

För att bli registrerad som en organisatorisk del av ett trossamfund måste trossamfundets organisationer uppfylla samma krav som trossamfundet. Förutsättningen är att trossamfundet redan är registrerat.

Har ni ändrat uppgifter?

Om ni redan är ett registrerat trossamfund eller en organisatorisk del av ett trossamfund och har ändrat adress, stadgar eller kontaktperson ska ni skicka in en skriftlig anmälan om ändringarna till Kammarkollegiet.

Krav för registrering
Krav för att ett trossamfund ska kunna registreras.
Ansökan och avgift
Här hittar ni blanketter för trossamfund som vill registreras eller anmäla ändringar av registrerade uppgifter.