Statens skaderegleringsnämnd

Statens skaderegleringsnämnd avger yttranden i ärenden som rör ersättning för personskada eller annan skada på begäran av statliga myndigheter.

Myndigheter måste vända sig till Statens skaderegleringsnämnd i skadeståndsärenden som rör personskada, bland annat vid ersättning för framtida inkomstförlust, för ideell ersättning vid medicinsk invaliditet på tio procent eller mer eller vid förlust av underhåll.