1 september 2015

Auktorisationsprov för översättare hösten 2015

I september 2015 ordnar Kammarkollegiet nästa auktorisationsprov för översättare.

Språkriktningarna som är aktuella för auktorisationsprovet för översättare bestäms med ledning av inkomna ansökningar. Det är möjligt att ansöka om auktorisation från ett främmande språk till svenska eller från svenska till ett främmande språk.

Läs mer under Så går översättarprovet till.

Tid och plats

Provet kan göras i Göteborg, Lund, Stockholm eller Umeå i september 2015. Exakt datum kommer att meddelas framöver.

Provtiden är sammanlagt åtta timmar: klockan 09.00-12.00 samt 13.00-18.00.

Provet genomförs i Umeå om det finns minst fem sökande. Om prov inte kan anordnas i Umeå, genomförs provet på examinandens andrahandsval.

Ansök

Här fylller du i ansökan

Din ansökan och ansökningsavgift måste vara Kammarkollegiet tillhanda senast den 30 april 2015. När ordinarie ansökningstid har gått ut finns det viss möjlighet till efteranmälan i de språkriktningar där vi redan har fått in ansökningar.