16 september 2014

Auktorisationsprov för översättare hösten 2014

Den 16 september 2014 ordnar Kammarkollegiet nästa auktorisationsprov för översättare.

Vilka språk och språkriktningar som är aktuella för auktorisationsprovet för översättare bestäms med ledning av inkomna ansökningar. Det är endast möjligt att ansöka om att skriva provet från eller till svenska.

Tid och plats

Provet ordnas den 16 september 2014 och kan skrivas i Stockholm, Göteborg, Lund och Umeå. Provet genomförs i Umeå om det finns minst fem sökande. Om prov inte kan anordnas i Umeå, genomförs provet på examinandens andrahandsval.

Provtiden är sammanlagt åtta timmar: klockan 09.00-12.00 samt 13.00-18.00.

Ansök

Din ansökan och ansökningsavgift ska vara Kammarkollegiet tillhanda senast den 30 april 2014. Ansökningsavgiften är 2 300 kr och betalas in på bankgiro 126-7152. Ansökan fyller du i här.

När ordinarie ansökningstid har gått ut finns det viss möjlighet till efteranmälan i de språkriktningar där vi redan har fått in ansökningar. Information om möjlighet till efteranmälan kommer att publiceras på denna sida i mitten av maj 2014.