16 september 2014

Auktorisationsprov för översättare hösten 2014

Den 16 september 2014 ordnar Kammarkollegiet nästa auktorisationsprov för översättare.

Språkriktningarna som är aktuella för auktorisationsprovet för översättare har bestämts med ledning av inkomna ansökningar.

Provet ordnas från svenska till följande språk:

 • arabiska
 • bosniska, kroatiska, serbiska
 • engelska
 • franska
 • grekiska
 • italienska
 • japanska
 • kinesiska
 • makedonska
 • nederländska
 • persiska
 • polska
 • portugisiska
 • rumänska
 • ryska
 • slovenska
 • spanska
 • turkiska
 • tyska
 • ukrainska
 • ungerska

Provet ordnas till svenska från följande språk:

 • arabiska
 • bosniska, kroatiska, serbiska
 • engelska
 • finska
 • franska
 • grekiska
 • italienska
 • kinesiska
 • makedonska
 • nederländska
 • norska
 • persiska
 • polska
 • rumänska
 • ryska
 • spanska
 • tyska
 • ungerska
 • vitryska

Tid och plats

Provet ordnas den 16 september 2014 och kan skrivas i Stockholm, Göteborg, Lund och Umeå. Provet genomförs i Umeå om det finns minst fem sökande. Om prov inte kan anordnas i Umeå, genomförs provet på examinandens andrahandsval.

Provtiden är sammanlagt åtta timmar: klockan 09.00-12.00 samt 13.00-18.00.

Ansök

Ansökningstiden har gått ut.

Ordinarie ansökningstid gick ut den 30 april 2014. Det var till och med den 30 juni 2014 möjligt att efteranmäla sig i de språkriktningar där vi redan hade fått in ansökningar.