Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut

Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut har till uppgift att pröva vissa tvister enligt lagen om statligt stöd till kreditinstitut.

Kammarkollegiet uför administrativa uppgifter åt nämnden, bland annat diarieföring och arkivering.