Tolkar och översättare

Kammarkollegiet auktoriserar tolkar och översättare. Syftet med den statliga auktorisationen är att tillgodose samhällets behov av kompetenta tolkar och översättare vilket bidrar till ökad rättssäkerhet.

Kammarkollegiet förmedlar inga tolk- eller översättningsuppdrag. Använd vår sökfunktion för att hitta en tolk eller översättare som är auktoriserad.

Sök auktoriserad tolk
Använd sökfunktionen för att hitta en auktoriserad tolk.
Sök auktoriserad översättare
Använd sökfunktionen för att hitta en auktoriserad översättare.
Sök grundutbildad tolk
Gå till tolkregistret.se för att hitta en grundutbildad tolk.
Ansök om auktorisation
Om auktorisation