Nyheter

Sociala medier viktiga kanaler i arvsfondsprojekt

En grupp forskare vid Umeå universitet har på uppdrag av Arvsfonden studerat hur sociala medier används i arvsfondsprojekten.

Kammarkollegiets externa kommunikation värderas högt av journalister

De tre bästa myndigheterna inom extern information har rankats av svenska journalister, Kammarkollegiet är en av dem.

Kammarkollegiets externa kommunikation värderas högt av journalister

De tre bästa myndigheterna inom extern information har rankats av svenska journalister, Kammarkollegiet är en av dem.

Arvsfondsdelegationen sammanträdde och beslutade om stöd till 71 nya projekt

Vid Arvsfondsdelegationens sammanträde den 29 april fördelades 161 miljoner kronor till 71 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet.

Besök av Arvsfondsdelegationens nya ordförande och vice ordförande

Den 29 april har Arvsfondsdelegationen sammanträde för att besluta vilka projekt som ska bli beviljade stöd ur Arvsfonden.