Alla nyheter

16 april 2014

Tisdagen den 22 april ställer Kammarkollegiet ut på Framtidsmässan på Münchenbryggeriet i Stockholm. Framtidsmässan är Sveriges största karriärmässa för och om offentlig sektor.

2 april 2014
Tolkar och översättare

Resultatet med kopior av det rättade provet kommer att postas till dig.

28 mars 2014
Miljörätt

- Det är Länsstyrelsen i Gävleborg och Bollnäs kommun som har anmält till kollegiet att de önskar få en del justeringar av tillståndet för Dönje.

26 mars 2014

- Tar man hänsyn till vilken risk vi har tagit för att åstadkomma detta resultat så placerar sig Kammarkollegiet i toppen för 2013.

20 mars 2014
Resegarantier

TUR på Svenska Mässan i Göteborg är en årlig återkommande mässa med inriktning på rese-, turism- och mötesindustrin: http://www.tur.se/

6 mars 2014
Tolkar och översättare

Information om provtillfället och hur du ansöker hittar du här: Auktorisationsprov för översä

6 mars 2014
Tolkar och översättare

Läs mer om vilka språk som det är möjligt att ansöka till under Aktuella språk och

28 februari 2014
Tolkar och översättare

De nya provdelarna består av flervalsfrågor där provdeltagaren ska välja ett av fyra givna svarsalternativ.

28 februari 2014

Alla kommande nyheter och nytt material från den upphandlingsstödjande verksamheten kommer dock framöver att publiceras på....

26 februari 2014

Nu kan du ta del av Kammarkollegiets årsredovisning för 2013. Klicka här för att komma direkt till dokumentet.

25 februari 2014

Totalt förvaltar Kammarkollegiet cirka 140 miljarder kronor i svenska räntepapper och är därmed en av de absolut största aktörerna i Sverige.

14 februari 2014
Resegarantier

Information om hur du ansöker om ersättning finns på Resegarantinämndens sida.

23 januari 2014

Anledningen till nomineringen är resultatet av den användarundersökning av intranätet som kollegiet genomförde under 2013.

9 januari 2014
Resegarantier

Reseföretaget BC Hotels International AB (556702-5704) försattes i konkurs den 11 december 2013.

8 januari 2014
Resegarantier

Företaget har inte ställt någon resegaranti hos Kammarkollegiet.

 

20 december 2013
Miljörätt

I direktiven fick utredningen uppdrag att föreslå ändringar i lagstiftningen i syfte att säkerställa att vattenanläggningar, t.ex.

18 december 2013
Tolkar och översättare

(Nedan följer tidigare information om utprovningen)

18 december 2013
Resegarantier

Information om hur du ansöker om ersättning finns på Resegarantinämndens sida.

18 december 2013

Avtalen omfattar hela statliga sektorn, 157 kommuner, elva landsting och tio kommunförbund. Ramavtalen kommer att gälla i två år med upp till 36 månaders förlängning.

Sidor