Nyheter

Arvsfondsdelegationen sammanträdde och beslutade om stöd till 71 nya projekt

Vid Arvsfondsdelegationens sammanträde den 29 april fördelades 161 miljoner kronor till 71 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet.

Besök av Arvsfondsdelegationens nya ordförande och vice ordförande

Den 29 april har Arvsfondsdelegationen sammanträde för att besluta vilka projekt som ska bli beviljade stöd ur Arvsfonden.

Ansök senast den 30 april till höstens auktorisationsprov för översättare

Nästa auktorisationsprov för översättare ordnas den 21 september 2016.

Ansök senast den 30 april till höstens auktorisationsprov för tolkar

Den skriftliga delan av auktorisationsprovet för tolkar ordnas den 22 september 2016 och den skriftliga delen för sjukvårdstolkar ordnas den 21 september 2016.

Avropadagen

Måndag den 18 april arrangerar Statens inköpscentral Avropadagen för nya och befintliga kunder.