26 november 2012
Tolkar och översättare

Fler auktorisationsprov för tolkar från 2013

Kammarkollegiet förtätar antalet provtillfällen för auktorisation som tolk. Kammarkollegiet har uppdaterat den preliminära språkplanen som visar när tolkprov ordnas i respektive språk från 2013 till 2018.

Se språkplanen här.

Det finns idag möjlighet till auktorisation som tolk i 40 språk. Baserat på efterfrågan ordnas proven i respektive språk med följande intervaller:

12 månader

 • Arabiska
 • Bosniska, kroatiska, serbiska                    
 • Dari
 • Engelska
 • Franska
 • Persiska
 • Polska
 • Ryska
 • Spanska
 • Teckenspråk

 

18 månader

 • Albanska
 • Finska
 • Lettiska
 • Litauiska
 • Nordkurdiska (kurmanji)
 • Kinesiska
 • Rumänska
 • Somaliska
 • Sydkurdiska (sorani)
 • Thai
 • Tigrinska
 • Turkiska
 • Tyska
 • Vietnamesiska

 

24 månader

 • Bulgariska
 • Danska
 • Estniska
 • Grekiska
 • Hindi
 • Italienska
 • Japanska
 • Makedonska
 • Meänkieli
 • Nederländska
 • Portugisiska
 • Samiska
 • Swahili
 • Tjeckiska
 • Ungerska