Nyheter

Information med anledning av SAS strejk

Strejken inom SAS kan påverka din resa. Läs mer om vad det innebär för dig och Kammarkollegiets roll.

Nyckelroll vid prinsdopet

Som vanligt vid kungliga ceremonier kommer fyra nyckelbärare från Kammarkollegiet att närvara när riksregalierna tas ur Skattkammaren.

Just nu fungerar inte sökfunktionen

Kammarkollegiet håller just nu på att införa ett nytt IT-stöd för handläggning av resegarantier.

Sociala medier viktiga kanaler i arvsfondsprojekt

En grupp forskare vid Umeå universitet har på uppdrag av Arvsfonden studerat hur sociala medier används i arvsfondsprojekten.

Kammarkollegiets externa kommunikation värderas högt av journalister

De tre bästa myndigheterna inom extern information har rankats av svenska journalister, Kammarkollegiet är en av dem.