Nyheter

Hammarskjölds Backåkra får överlåtas

Svenska turistföreningen, STF, som efter Dag Hammarskjölds bortgång ärvde gården Backåkra har hos Kammarkollegiet ansökt om att få överlåta gården. 

Efteranmälan till nästa auktorisationsprov för tolkar

Senast den 11 december 2015 kan du efteranmäla dig till auktorisationsprovet för tolkar respektive rättstolkar i februari 2016.

Kammarkollegiet besökte Örebro och Uppsala

Den del av Kammarkollegiet som har hand om handläggning av ansökningar till nya arvsfondsprojekt, Arvsfondsdelegationsenheten, besökte Örebro och Uppsala län den 4-6 november. 

Arvsfonden fördelar drygt 67 miljoner till nyskapande projekt

Vid Arvsfondsdelegationens sammanträde den 21 oktober fördelades drygt 67 miljoner kronor till 52 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet.

Finnskogens Busstrafik AB har försatts i konkurs

Finnskogens Busstrafik AB (556748-9694) försattes i konkurs den 9 oktober 2015.