Nyheter

Nyckelroll vid prinsdopet

Som vanligt vid kungliga ceremonier kommer fyra nyckelbärare från Kammarkollegiet att närvara när riksregalierna tas ur Skattkammaren.

Just nu fungerar inte sökfunktionen

Kammarkollegiet håller just nu på att införa ett nytt IT-stöd för handläggning av resegarantier.

Sociala medier viktiga kanaler i arvsfondsprojekt

En grupp forskare vid Umeå universitet har på uppdrag av Arvsfonden studerat hur sociala medier används i arvsfondsprojekten.

Kammarkollegiets externa kommunikation värderas högt av journalister

De tre bästa myndigheterna inom extern information har rankats av svenska journalister, Kammarkollegiet är en av dem.

Kammarkollegiets externa kommunikation värderas högt av journalister

De tre bästa myndigheterna inom extern information har rankats av svenska journalister, Kammarkollegiet är en av dem.