Nyheter

Kammarkollegiet får ansvar vid myndighets­avvecklingar

Regeringen vill åstadkomma en mer kostnadseffektiv hantering vid avveckling av myndigheter. Kammarkollegiet får ett nytt uppdrag att slutföra kvarvarande uppgifter som en myndighet kan ha när den läggs ner eller avvecklas.

Många skriver auktorisationsproven för tolkar och översättare

Under veckan gör cirka 350 tolkar och översättare auktorisationsproven för tolkar och översättare.

Frågor och svar om Långforsen

Kraftverket i Långforsen har den senaste tiden fått mycket uppmärksamhet. Advokatfiskal Nils Leine arbetar med ärendet på Kammarkollegiet och ger frågor och svar vad som händer.

Arvsfondsprojekt breddar modebranchen

”Ungt mode” är ett projekt som fått medel ur Allmänna arvsfonden och går ut på att fler unga från Stockholms ytterstadsområden ska få tillträde till modebranschen. Projektet ordnade nyligen en modevisning som avslutade Stockholm fashion week 2015.

Kammarkollegiets delårsrapport 2015

Kammarkollegiets delårsrapport 2015 finns nu publicerad. Ladda ner rapporten här