Nyheter

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd flyttar

Från och med 1 juli 2015 är Socialstyrelsen värdmyndighet för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd flyttar

Från och med 1 juli 2015 är Socialstyrelsen värdmyndighet för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Arvsfondsdelegationen sammanträdde idag och beslutade om stöd

I juni fördelade Arvsfonden 87,8 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 21 stycken projekt nya och de fick dela på 27,5 miljoner kronor. 48 projekt var fortsättningar och de fick dela på 60,3 miljoner kronor.

Besök av civilminister Ardalan Shekarabi

Idag den 18 juni får Kammarkollegiet besök av civilminister Ardalan Shekarabi.

Nu kan politiska partier lämna uppgifter om deras intäkter till Kammarkollegiet

Vår e-tjänst för uppgiftslämning är nu publicerad och det innebär att partierna kan lämna intäktsredovisning eller anmälan. Uppgifterna offentliggörs för allmänheten allteftersom de kommer in.