Nyheter

Beslut om ny enhetlig begravningsavgift från 2017

Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift från och med 2017. Den nya avgiften ska gälla för alla som är folkbokförda i områden där Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten. Kammarkollegiet har fastställt avgiftssatsen för 2017.

Uppdaterade villkor för Statens tjänstereseförsäkring och Reseförsäkring

Från och med 1 januari 2017 har försäkringsvillkoren för Statens tjänstereseförsäkring och Reseförsäkring uppdaterats.

 

Erawan Travel Sweden har försatts i konkurs

Erawan Travel Sweden, Narongin Charuwan försattes i konkurs den 28 november 2016. Information om hur du ansöker om ersättning finns här.

 

Kammarkollegiet deltar i mentorprogram för nyanlända akademiker

Kammarkollegiet är en av 12 myndigheter som deltar i pilotomgången av Korta vägen Arbetsgivarverkets mentorprogram för nyanlända akademiker.

Kapitalförvaltningens nyhetsbrev november 2016

Så här långt har de finansiella marknaderna reagerat mindre än väntat med tanke på utgången i det amerikanska presidentvalet.