Nyheter

Resegaranti - Dundret Sweden AB har försatts i konkurs

Dundret Sweden AB (556602-0383) försattes i konkurs den 8 februari 2017. Information om hur du ansöker om ersättning finns på Resegarantinämndens sida
 

 

Aktuellt från Statens inköpscentral

Vilka förstudier och ramavtalsupphandlingar är aktuella? Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet upphandlar och förvaltar ramavtal för statliga myndigheter. Läs mer i det senaste nyhetsbrevet om vad som är på gång.

Aktuellt från Statens inköpscentral

Vilka förstudier och ramavtalsupphandlingar är aktuella? Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet upphandlar och förvaltar ramavtal för statliga myndigheter. Läs mer i det senaste nyhetsbrevet, om vad som är på gång.

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer februari 2017

Liksom andra aktörer på de finansiella marknaderna, inväntar vi tydligare besked från den amerikanske presidenten rörande inriktningen av finanspolitiken, regleringsändringar samt inte minst besked rörande frihandel. Dessa frågor bedömer vi vara mycket viktiga för det kommande årets utveckling. 

Försäkring för studenter på universitet och högskola

Studerande vid universitet eller högskola är försäkrade under skoltiden samt under resan till och från skolan. Försäkringen är gratis.