Nyheter

Kammarkollegiets uppdrag inför prinsdopet

Ett av Kammarkollegiets uppdrag är att förvara och vårda rikets regalier och dyrbarheter. 

Frågor och svar kring Scouternas resor

Den senaste tiden har vi fått många frågor kring Scouternas resor och varför Kammarkollegiet driver ett ärende kring resegaranti i frågan. Elin Envall handlägger ärendet för Kammarkollegiets räkning.

Uppföljning av avtal med Volkswagen

Statens inköpscentral har inlett en uppföljning med anledning av uppgifterna att Volkswagen Group har manipulerat avgassystemen på sina bilar.

Kammarkollegiet får ansvar vid myndighets­avvecklingar

Regeringen vill åstadkomma en mer kostnadseffektiv hantering vid avveckling av myndigheter. Kammarkollegiet får ett nytt uppdrag att slutföra kvarvarande uppgifter som en myndighet kan ha när den läggs ner eller avvecklas.

Många skriver auktorisationsproven för tolkar och översättare

Under veckan gör cirka 350 tolkar och översättare auktorisationsproven för tolkar och översättare.