Nyheter

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q4

Ta del av hur Kapitalförvaltningens konsortier utvecklats det senaste kvartalet. 

Bengt Svelander ny chef på Kammarkollegiets Kapitalförvaltning

Den 1 mars 2017 tillträder Bengt Svelander som chef för Kammarkollegiets Kapitalförvaltning. Han kommer närmast från Nykredit Bank i Sverige där han varit vd.

Marknadskommentarer januari 2017

Har penningpolitiken spelat ut sin roll som instrument för Riksbanken? Kommer finanspolitiken ta över som motor? Vi står inför ett spännande 2017 där stor osäkerhet råder om såväl världsekonomin som det politiska läget. 

 

Idéer som blir verklighet

På nyårsafton går Arvsfondsdelegationens tidning Idéer som blir verklighet ut som bilaga rikstäckande i DN. Tidningen berättar om Allmänna arvsfonden, vad pengarna går till och vilken samhällsnytta de gör i det civila samhället. 

Fler chanser att bli auktoriserad tolk under 2017

Samhället är i stort behov av fler kvalificerade tolkar. Kammarkollegiet auktoriserar och för register över tolkar. Nu inför Kammarkollegiet fler provtillfällen för att fler kvalificerade kandidater ska ges möjlighet att bli auktoriserade.