Nyheter

Gunnar Larsson ny generaldirektör för Kammarkollegiet

Regeringen har idag utnämnt Gunnar Larsson till generaldirektör och chef för Kammarkollegiet.

Svensk-Kinesiska Resebyrån AB/ Luxsele AB försatt i konkurs

Svensk-Kinesiska Resebyrån AB/ Luxsele AB försattes i konkurs 19 januari 2016.

Svensk-Kinesiska Resebyrån AB/ Luxsele AB försatt i konkurs

Svensk-Kinesiska Resebyrån AB/ Luxsele AB försattes i konkurs 19 januari 2016.

SKL lyfter Arvsfondsprojekt för nyanlända

Sveriges Kommuner och Landsting berättar om lyckade Arvsfondsprojekt för och av nyanlända i skriften LOSSA - Lokala exempel på samverkan mellan stat, kommuner och civilsamhälle i mottagandet av nyanlända.

Kammarkollegiets GIVA ger stiftelser 4,5 procent avkastning

Kammarkollegiet lanserar vid årsskiftet ett nytt placeringsalternativ för stiftelser med en direktavkastning på minst 4,5 procent årligen.