Se filmserien om vårt äldsta uppdrag – att förvalta rikets regalier

Läs mer

Om Kammarkollegiet

Kammarkollegiet har en viktig roll i svensk statsförvaltning. Vår kunskap och kompetens spänner över många områden. Vi har över 35 olika uppdrag från regeringen. Vår främsta uppdragsgivare är Finansdepartementet. Kammarkollegiets verksamhet bidrar till att medborgarnas skattepengar används på ett så effektivt och rättssäkert sätt som möjligt.

Kammarkollegiet tillför kompetens inom juridik, ekonomi, upphandling, försäkring, kapitalförvaltning och administration för bästa möjliga statsförvaltning och nytta för skattebetalarna.

Kammarkollegiet är Sveriges äldsta myndighet men också med målet att bli en av Sveriges modernaste. Vi tror på lång erfarenhet förenat med ett modernt förhållningssätt för bästa möjliga service till andra myndigheter och medborgare.

Organisation

Organisation

Kammarkollegiet är en enrådsmyndighet. I ledningsgruppen ingår funktions- och avdelningschefer.

Karriär

Karriär

På Kammarkollegiet finns många spännande jobb för dig som vill verka inom statsförvaltningen.

Rikets regalier

Rikets regalier

Kammarkollegiet har till uppgift att förvara och vårda rikets regalier och dyrbarheter.

Upphandling

Upphandling

Här kan du läsa om våra pågående upphandlingar.

Remissvar

Remissvar

Här hittar du våra senaste svar på remisser.

Kammarkollegiets föreskrifter

Kammarkollegiets föreskrifter

Här hittar du Kammarkollegiets författningssamling, KAMFS, som innehåller de föreskrifter som kollegiet har beslutat och som ska kungöras enligt lagen om kungörande av lagar och andra författningar.