Om Kammarkollegiet

Kammarkollegiet har en viktig roll i svensk statsförvaltning. Vår kunskap och kompetens spänner över många områden. Vi har över 35 olika uppdrag från regeringen. Vår främsta uppdragsgivare är Finansdepartementet. Kammarkollegiets verksamhet bidrar till att medborgarnas skattepengar används på ett så effektivt och rättssäkert sätt som möjligt.

Kammarkollegiet tillför kompetens inom juridik, ekonomi, upphandling, försäkring, kapitalförvaltning och administration för bästa möjliga statsförvaltning och nytta för skattebetalarna.

Kammarkollegiet är Sveriges äldsta myndighet men också med målet att bli en av Sveriges modernaste. Vi tror på lång erfarenhet förenat med ett modernt förhållningssätt för bästa möjliga service till andra myndigheter och medborgare.